Rynek Domen

Je??eli zainteresowa??a Pa??stwa jedna z naszych domen, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy.

Uwzgl─?dniaj─?c zmiany jakie zachodz─? w mechanizmach przesukiwania zasob??w internetu przez wyszukiwarki (Google(, zakup odpowiedniej domeny reprezentujacej nasz─? firm─? w sieci, jest decyzj─? bardzo powa??n─?.

Koszty zaj─?cia odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania znacz─?co spadaj─? je??eli posiadamy domen─?, kt??ra zawiera tzw. s??owo kluczowe opisujace nasz─? bran??─?, dzia??alno??─?, produkt lub ofert─? w spos??b jaki potencjalny nabywca przeszukuje internet aby odnale??─? interesuj─?ce go informacje. Odpowiedni adres internetowy staje si─? nie tylko nasz─? wizyt??wk─? w sieci ale generuje dla naszej firmy warto??c dodan─? w postaci nowych klient??w.

Przyk??ad:

Domena: prasokontenery.pl

- domena w spos??b jednoznaczny wskazuje na produkt. Osoby zainteresowane zakupem zawsze w wyszukiwarce wpisz─?: "prasokontener" lub "prasokontenery";

- koszty pozycjonowania s─? niewsp????miernie mniejsze ni?? pozycjonowanie domeny: jaksfirma.pl lub nazwafirmy.pl. Nasz przyk??adowa domena nie by??a w ??aden spos??b pozycjonowana na fraz─? "prasokontenery", a znajduje si─? na pierwszej stronie wynik??w wyszukiwania Google;

- wiarygodno??─? i prest?? w oczach potencjalnego kupuj─?cego - jest tylko jeden posiadacz domeny prasokontenery.pl.